Benoeming en rooster van aftreden

De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor één volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. Voor iedere (her)benoeming wordt door de Raad bekeken of het opgestelde profiel nog voldoet en of de desbetreffende commissaris past in het profiel dat voor de komende vier jaar noodzakelijk is. Dat betekent dat onze commissarissen niet zonder meer automatisch worden herbenoemd. Voor nieuwe en herbenoemingen wordt de (her)benoemingsprocedure conform de nieuwe Woningwet gevolgd.

Rooster van aftreden

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden