Werken bij Plavei Contact

Algemeen sociaal plan

Wijkvernieuwing of herstructurering (sloop- en nieuwbouw of renovatie) heeft voor onze bewoners ingrijpende gevolgen. Zij kunnen last hebben van sloop- of verbeteringswerkzaamheden of moeten zelfs verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt. Daarom is een sociaal plan en renovatieplan opgesteld. Hierin staan de rechten en plichten van bewoners van wie de woning wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw of gerenoveerd. We hebben voor allebei de plannen een algemeen plan. Deze leest u hieronder. Per project worden deze plannen aangepast. 

Algemeen sociaal plan en renovatieplan

Algemeen sociaal plan
Algemeen renovatieplan