Geen objecten gevonden

Onze koers

Wonen is voor iedereen

Wij vinden dat er voor iedereen in de samenleving een plek moet zijn om te kunnen wonen. Ook voor degenen die hun leven niet (goed) op de rit hebben. We zijn lokaal geworteld en zijn er primair voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving. We besteden extra aandacht aan mensen die hulp nodig hebben bij het wonen naar wens.

Op weg naar een nieuwe koers

In 2016 bepaalden we de koers voor Plavei. We gaan voor betaalbaar en prettig wonen in een duurzame en kansrijke omgeving. We investeren in kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Onze maatschappelijke doelstellingen realiseren we samen met onze huurders en samenwerkingspartners. Onze ambities legden we vast in het Strategisch Beleidsplan 2016-2020.

Strategisch beleidsplan 'Welkom in 2020'

Dit plan loopt in 2020 af. Tijd voor herijking! Begin 2020 gingen we vol enthousiasme van start met het herzien van onze koers. In maart brak de coronacrisis uit. Op dit moment zijn de gevolgen van de crisis nog niet goed te overzien. Daarom maken wij een pas op plaats met het herzien van onze koers. De looptijd van onze huidige koers verlengden wij tot en met 2021. 

Wendbaar zijn

Plavei wacht niet af, integendeel. Onze vastgoedprojecten gaan gewoon door. En we nemen het initiatief om de komende tijd met samenwerkingspartners na te gaan wat de betekenis van het virus op ons werk aan wonen is. En daarmee passen we ons op korte termijn aan, aan de nieuwe realiteit.

Deel deze pagina