Plavei neemt maatregelen om asbestdaken te saneren

Publicatiedatum: 09-06-2017

Asbest is een bouwmateriaal, dat in het verleden veel werd toegepast. Het is sterk, slijtvast, isolerend,  brandwerend en goedkoop. Later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Het is sinds 1993 verboden om asbest te verkopen, gebruiken of verwerken. Daarnaast komt er nu een compleet verbod op asbestdaken aan.

 

Huurders ontvangen bericht

Plavei neemt maatregelen en gaat jaarlijks bouwwerken met asbestdaken saneren. Het gaat daarbij vooral over asbesthoudende golfplaten, maar soms ook over asbesthoudende dakleien. In de meerjarenonderhoudsbegroting houden we hier rekening mee. Het is de bedoeling dat in 2024 alle asbesthoudende daken zijn verwijderd van de gebouwen die in het bezit zijn van Plavei. In de praktijk gaat het meestal om bergingen bij huurwoningen, maar soms ook om daken van woningen. Huurders ontvangen tijdig bericht, als er gesaneerd wordt.

 

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk

Daarmee zijn overigens niet meteen àlle asbesthoudende daken verdwenen bij de huurwoningen van Plavei. Veel mensen hebben zelf ook een schuurtje, garage of een afdak geplaatst bij de woning. Deze bewoners moeten er zelf voor zorgen dat eventuele asbestdaken die hierop liggen worden gesaneerd vóór 2024.

 

Heeft u zelf een bouwwerk met asbesthoudende golfplaten?

U bent dan zelf verantwoordelijk.
• Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest.
Een particulier mag zelf onder voorwaarden een asbestdak verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat het materiaal wordt beschadigd. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen.
• Een particulier mag niet meer dan 35 vierkante meter geschroefde asbesthoudend platen (geen dakleien) per kadastraal perceel zelf verwijderen. Dit uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw.
• Ook moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het afvoeren van het asbest en moet er altijd een sloopmelding worden gedaan via www.omgevingsloket.nl.

Gemeenten hebben informatie over welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Ga naar de website van uw gemeente om hierover meer informatie te vinden.

www.montferland.info

www.zevenaar.nl

Meer informatie over asbest op deze website

Deel deze pagina

Zoekt u iets anders?

Stel je vraag