Geen objecten gevonden

Tegengaan van onrechtmatige bewoning

Publicatiedatum: 05-11-2021

Samen met gemeente Montferland tekenden we een convenant die het mogelijk maakt om persoonsgegevens met elkaar te delen om onrechtmatige bewoning tegen te gaan. Onrechtmatige bewoning betekent dat de huurder de woning geheel of gedeeltelijk door,- of onderverhuurt aan iemand anders. Zonder dat de verhuurder, wij dus, dat weet en toestemming hiervoor heeft gegeven. Of de woning wordt voor iets anders gebruikt dan wonen. Bijvoorbeeld drugshandel. 

Dit hebben we gedaan omdat we een gezamenlijk én maatschappelijk belang hebben om onrechtmatige bewoning tegen te gaan. En zo te zorgen voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van onze sociale huurwoningen. 

Waarom dit convenant? 

Door het afsluiten van het convenant is het mogelijk om gezamenlijk te werken aan:

  • het tegengaan van woonfraude in de gemeente Montferland
  • het verbeteren van de kwaliteit van de Basisadministratie Personen (BRP)

Wanneer delen we gegevens met elkaar?

We doen dit op verschillende momenten:

  • bij mutatie van een woning, dus als een woning opnieuw verhuurd wordt;
  • bij verzoek van inwoning;
  • bij het overlijden van een (mede)huurder;
  • indien er op een of andere manier aanleiding is voor adresonderzoek. 

We delen alleen persoonsgegevens met de gemeente Montferland welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een bestandsvergellijking met de BRP. 

Vragen? Neem gerust contact met ons op! 

Deel deze pagina