Eerste Nul-op-de-meterwoningen Plavei staan in Zeddam

Publicatiedatum: 26-03-2018

Aan de ‘s-Heerenbergseweg in Zeddam is OptimumPlus in opdracht van Plavei gestart met de bouw van vijf zogenaamde Nul-op-de-meterwoningen op de plek waar eerst pension Willy stond. De vijf woningen in Zeddam zijn de eerste van in totaal 30 NOM-woningen welke dit jaar nog gebouwd worden op verschillende plekken in de gemeente Montferland. Plavei gaat de komende jaren haar focus leggen op de aanpassing en verduurzaming van haar huizenvoorraad. De investeringen leiden tot een flinke kwaliteitsimpuls en een beperkte uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op korte termijn.

Woningbezit moet toekomstbestendig worden gemaakt

Plavei moet haar woningen passend maken voor de huurder van de toekomst. Er zijn veel ontwikkelingen waar dan mee rekening gehouden moet worden, zoals vergrijzing. Maar ook keuzes en regels die gemaakt worden door de overheid en de politiek, zoals het beleid van de overheid om mensen steeds langer zelfstandig te laten wonen en de regels om klimaatverandering tegen te gaan.

Plavei investeert de komende jaren ruim 60 miljoen in het bezit, waarbij sterk ingezet wordt op duurzaamheid. Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van Plavei: “We vinden dat we een voorbeeldrol hebben als het gaat om het verduurzaming. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en hebben van duurzaamheid een speerpunt gemaakt. Niet alleen het milieu profiteert, het is ook goed voor de portemonnee van de huurders.”

Primeur voor Zeddam

Zeddam heeft de primeur. Plavei levert hier haar eerste nieuwbouwwoningen op. Tot eind vorig jaar stond hier nog het oude pension Willy. Het gebouw heeft een tijd dienst gedaan als crisisopvang, maar voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. “De locatie krijgt op deze wijze weer een mooie invulling”, aldus onze directeur-bestuurder. Samen met wethouder Gerritsen van Montferland en Edo van Campen van aannemer OptimumPlus, een samenwerkingsverband tussen Van Campen Bouwgroep en Klomps Bouwbedrijf, onthulde hij vrijdagmiddag 23 maart het bouwbord. Dit gebeurde onder toeziend oog van medewerkers van de betrokken partijen en buurtbewoners.

De bouw van de woningen in Zeddam is in het najaar gereed. De andere 25 NOM-woningen worden gebouwd in Braamt, ’s-Heerenberg en Kilder. In Braamt en ’s-Heerenberg maken bestaande verouderde huurwoningen plaats voor de nieuwbouw. In Kilder wordt het bezit aan de Cedric Mardonstraat, de locatie van het voormalige sportveld, uitgebreid met vijf woningen.

Lange termijn focus op kwaliteitsimpuls bestaand bezit

De investeringen leiden tot een flinke kwaliteitsimpuls en een beperkte uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op korte termijn. Arjan ter Bogt: “Nu is er behoefte aan meer woningen, maar als we 20 jaar verder kijken zien we dat de het huidige aantal voldoet. Daarom ligt de focus straks meer op de aanpassing en verduurzaming van bestaande woningen en niet op het uitbreiden van het aantal woningen.”

Wat is een Nul-op-de-meterwoning?  

Een NOM-woning wekt evenveel (of meer) energie op als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik van de woning. Kort samengevat betekent het dat het stroomverbruik van de installaties, zoals de verwarmingsinstallatie en de ventilatie-installatie, samen met het gemiddelde verbruik van stroom door de bewoners, zoals het gebruik van huishoudelijke apparatuur, verlichting en overig stroomverbruik wordt teruggewonnen. De energie hiervoor wordt geleverd via zonnepanelen die op de woning geplaatst zijn. Hierdoor wordt evenveel (of meer) stroom opgewekt als verbruikt, waardoor het saldo op de stroommeter nul is.
De NOM-woningen zijn ook goed geïsoleerd, waardoor verwarmen ook maar beperkt nodig is. En alle installaties zijn elektrisch. De woningen in Zeddam hebben dus geen gasaansluiting.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden