Geen objecten gevonden

Huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staat onder andere:

  • voor welke woning u de overeenkomst tekent

  • wat de huurprijs is

  • wanneer u de huur betaalt

  • welke bijlagen op de overeenkomst van toepassing zijn.

In onze Algemene huurvoorwaarden zijn alle rechten en plichten opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. Met het ondertekenen van uw huurovereenkomst heeft u een overeenkomst met Plavei gesloten.

Via MijnPlavei kunt u onder andere uw gegevens inzien, een medecontractant toevoegen, een deelhuuropzegging doorgeven of uw huurcontract opzeggen.