Werken bij Plavei Contact

Overgang naar Entree per 2 januari 2018

Aanbod woningen Plavei vanaf 2 januari 2018 via www.entree.nu

Vanaf 2 januari 2018 biedt Plavei alle vrijkomende woningen in ’s-Heerenberg, Zeddam, Braamt, Azewijn, Beek, Stokkum en Kilder alleen nog aan via www.entree.nu. De woningen zijn nog wel zichtbaar op www.thuisindeachterhoek.nl, maar er kan niet meer via Thuis in de Achterhoek gereageerd worden.

Per 2 januari nieuwe regels en nieuw systeem

Tot 2 januari werden woningen van Plavei in ’s-Heerenberg, Zeddam, Braamt, Azewijn, Beek, Stokkum en Kilder nog via Thuis in de Achterhoek verdeeld. Vanaf 2 januari 2018 gelden de regels van de Stadsregio en kan er alleen nog via Entree gereageerd worden. De aanpassing heeft te maken met de regels in de Huisvestingsverordening die gelden voor de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeenten die behoren tot de Stadsregio Arnhem Nijmegen, zoals Montferland en Zevenaar. De aanpassing heeft gevolgen voor de bestaande inschrijvingen en voor de manier van toewijzen van woningen.

Entree werkt met meettijd

In de Stadsregio bepaalt de meettijd de plek in de lijst van reacties. Bij doorstromers en herstarters wordt de meettijd bepaald door de woonduur. Op het moment dat een woningzoekende zich inschrijft bij Entree wordt gekeken naar de datum dat iemand volgens het bevolkingsregister op het huidige adres woont. Deze datum wordt de registratiedatum genoemd. Deze datum blijft behouden, ook na verhuizing. Starters beginnen met het opbouwen van meettijd op het moment dat ze zich inschrijven bij Entree.  Voor hen geldt de datum van inschrijving als registratiedatum.